Smoelboek OKRA

Meer en meer van onze OKRA leden zijn digitaal geletterd. Velen van hen zijn ook steeds actiever op sociale media. Naast het huisbezoek, het maandblad en het mond aan mond contact, kunnen sociale media een aanvullend middel zijn om jullie trefpunt bekend te maken, en leden met elkaar in contact te brengen. Door met het trefpunt zelf een voortrekkersrol te spelen kan je deze manier van uitwisselen en communiceren mee op gang trekken.

Ook voor alleenstaanden en minder mobiele mensen zijn sociamle media een extra kans om geregeld contact te onderhouden met hun familie en vrienden.

Verschillende initiatieven zijn mogelijk op dit vlak, enkele voorbeelden:

Maak op facebook een ‘organisatiepagina’ aan  voor je OKRA trefpunt. Opgelet, dat is iets anders dan een persoonlijk profiel. Met je eigen pagina heb je een bijkomend instrument om je werking kenbaar te maken, te etaleren promoten. Wie jullie pagina leuk vindt kan het wedervaren van jullie werking opvolgen en delen. Stel enkele beheerders aan van dez pagina, zorg voor een goede opmaak, maak veelvuldig gebruik van fotomateriaal, publiceer regelmatig en zorg voor berichten die 'heen en weer communicatie' bevorderen. Uiteraard moet je deze nieuwe pagina ook bekend maken bij jullie leden en netwerk.

Als jullie leden hebben met gezamenlijke interesses en je wil bevorderen dat ze elkaar informeren, uitwisselen, uitnodigen, verslagjes en foto’ bezorgen dan kan je een ‘vriendengroep’ op Facebook aanmaken.  Zulke vriendengroep kan je een open, besloten of geheim karakter (privacy-instellingen) geven.

  • Bv: Een groep met leden voor een bepaalde interesse: bv OKRA Lieferinge cultuur.
  • Mensen die elkaar willen informeren over culturele evenementen in de omgeving, elkaar willen oproepen om samen op culturele uitstap te gaan, om culturele activiteiten van het OKRA trefpunt verspreiden, minverslagjes en foto’s posten.
  • Best zoek je dan ook enkele beheerders uit deze groep van mensen.

Zelf inrichten van of informeren over bestaande lessen of lessenreeks m.b.t. het gebruik van computer, tablet, internet, mailen, facebook en andere sociale media (Pinternet, Instagram, …). OKRA gaat hier in de toekomst zeker nog aanbod ontwikkelen voor leden en trefpunten.

Via facebook kan je op persoonlijke- en vriendenpagina’s ook evenementen aanmaken en langs deze weg verspreiden voor extra promotie. Geef een goede beschrijving van het evenement en de personen die er op verwacht worden. Ga ook na voor welke groep mensen je het lezen/zien van dit evenement toegankelijk wil maken (privacy instellingen)

Verslagen

29
okt

Sedert enkele jaren is Okra Paal heel actief op de Okra website en geven we maandelijks een afzonderlijk Okra krantje uit. Wekelijks publiceren we in Kerk en Leven en op de plaatselijke website van Paal onder Paalonline.

lees meer »
29
apr

Mariakerke heeft sinds enkele weken een pagina op Face Book

lees meer »
15
mrt

Twee jaar geleden zijn we gestart met onze website op dit ogenblik 21.457 bezoekers, speciaal is de mogelijkheid om online in te schrijven voor een activiteit.We zijn ook op facebook te vinden met allerlei nieuws en foto's over onze activiteiten.Bedankt om eventjes een kijkje te nemen op 

lees meer »
20
sep

Sinds begin dit jaar heeft OKRA regio Limburg haar eigen facebook pagina. Op onze facebookpagina, https://www.facebook.com/okralimburg/ kan je verslagen lezen van voorbije activiteiten.

lees meer »
29
apr

In februari informeerde Jan Holvoet van Seniorennet Vlaanderen ons over het gebruik van 'tablet' en 'IPad'. Op 19 april volgde een uiteenzetting over veilig omgaan met PC en internet.

lees meer »
16
feb

https://www.facebook.com/okraregiobrussel : vind ons leuk en volg ons op twitter @okrabrussel

lees meer »
9
feb

Met ons trefpunt nemen we deel aan de wedstrijd van Beweging.net "vrijwilligers aanstekelijk".

lees meer »
8
feb

Smoelboek (facebook) werd gestart en ge-upload. Zie: www.facebook.com/okra.eeklo.centrum/

 

 

lees meer »
11
dec

Volg de facebookpagina OKRA regio Waas en Dender via https://www.facebook.com/okra.regiowd .Like onze pagina en we houden je up-to-date met leuke nieuwtjes vers van de pers, foto's, muziek enz..

lees meer »
2
okt

Volg OKRA Algemeen via onze facebook pagina  www.facebook.com/okravzwWe plaatsen regelmatig berichten, foto's, oproepen,..

lees meer »