Rendez-vous met OKRA

De zomeravonden zijn lang en vaak aangenaam om buiten te zitten. Verschillende tv feuilletons en programma’s zijn in zomervakantie, de zenders in herhalingsmomdus. De tijd dat mensen op de stoeprand zetelen en aan de klap geraken met buren of voorbijgangers is, op enkele zeldzame plaatsen na, stilaan uitgedoofd. Sommige mensen zijn nog met hun tweetjes, anderen alleen.

Met het OKRA trefpunt kan je enkele van deze zomeravonden voor een aantal mensen opfleuren, zonder hiervoor grote activiteiten op te zetten en geweldige inspanningen te leveren.

Publiceer op jullie bijeenkomst, in het ledenblad , op de website of apart bezorgd door de contactpersoon een foto van een herkenbare plaats in het dorp. Zet er een dag en een uur bij en nodig mensen uit om naar daar te komen om elkaar te ontmoeten. Zorg dat er op de gekozen plaats al wat gelegenheid om te zitten is of voorzien zelf (of vraag het aan de omwonenden) om daar wat gestoelte of ‘gezetelte’ te voorzien. Bij de foto en oproep vraag je aan de mensen ook om een bepaald iets mee te brengen. Deze dingen kunnen dan ter plaatse bron van spontane uitwisseling en gesprek zijn.

Mogelijke dingen om mee te brengen

  • een foto uit de jaren …
  • een voorwerp dat je dierbaar is
  • een speelgoedje van een van de kleinkinderen
  • iets voor in de frigobox ter plaatse
  • iets dat je op reis gekocht hebt
  • iets dat je zelf gemaakt hebt (hapje, sierstuk, kledij,
  • een eigen of gekozen gedichtje
  • een goeie of flauwe mop
  • een gebuur
  • ...

Variante

De OKRA hangouderen op de OKRA bank

Jongeren ijveren vaak voor hun plaats in de openbare ruimte of ze palmen ze in. Ook ouderen hebben het recht om zich hun plekken toe te eigenen. IJver voor een of enkele ‘OKRA zitbanken’ in jullie gemeente of dorp. Spreek de plaatselijke overheid aan, eventueel particuliere eigenaars en mogelijke sponsoren of tast zelf in de buidel van jullie OKRA-kas.

Tegelijkertijd is het ook een mooie PR stunt om in de belangstelling te komen.

Verslagen

1
sep

In 2012 hebben Okra Paal vrijwilligers 33 avonden, iedere week op woensdag, betonne banken (die door de gemeente geschonken werden) bekleed met duizenden stukjes mozaïekjes. Een heel groot werk waar we iedere week telkens met veel goesting en enthousiasme aan begonnen.

lees meer »