OKRA ijvert

Een belangrijke voorwaarde voor senioren om buiten te komen en mensen te ontmoeten is o.m. een interessante, toegankelijke, veilige en uitnodigende openbare ruimte en de beschikbaarheid/bereikbaarheid van collectieve voorzieningen. Op deze domeinen kan een stads- of gemeentebestuur een ouderenvriendelijk beleid voeren. Deze ruimte en voorzieningen betekenen voor ouderen ook bijkomende spontane, verwachte en onverwachte ontmoetingskansen ( in het park, op het plein, bij de bakker, in de bibliotheek, …).

Neem als trefpunt jullie belangenbehartigende rol op t.a.v. gemeente of stad, via vertegenwoordiging in de ouderenadviesraden, door het aankaarten van problemen, het aanbrengen van goede voorstellen, het aanklagen van pijnpunten in de pers, of door het voeren van acties.

Beleidsacties waarvoor je kan pleiten in het kader van ontmoeting:

 • Voldoende zitbanken en rustpunten
 • Veilige voetpaden en oversteekplaatsen
 • Leefbare, groene en propere buurten, stads- en dorpskernen
 • Goed bereikbare openbare voorzieningen en instellingen (bib, gemeentehuis, OCMW
 • Toegankelijke openbare gebouwen
 • Betaalbare en vlot aanvraagbare vervoersystemen voor minder mobiele mensen (minder mobielencentrale, dienst voor aangepast vervoer, …)
 • Degelijk openbaar vervoer en comfortabele halteplaatsen
 • Openbare toiletten.
 • Goede informatie over diensten, voorzieningen, openingsuren.
 • Huisbezoekensociale dienst of OCMW bij + 80 jarigen.
 • Gebouwen, dienstverlening, subsidies voor socio-culturele verenigingen voor ouderen.
 • Veilige, goed verlichte, vlakke ‘looproutes’ voor ouderen (en kinderen)
 • Een overdekte plaats om te petanquen
 • ...

Verslagen

6
aug

Bij Okra Paal is IEDEREEN burgemeester. Sedert enkele maanden staat dit project op de agenda. Er werd al druk gediscussieerd. In ons maandelijks Okra-Krantje deden we ook een oproep. Met succes zijn er vele pijnpunte, te korten in ons dorp uit de bus gekomen.

lees meer »
29
sep

Een groep vrijwilligers trok drie maandagvoormiddagen in september met alle mogelijk tuingerief en de nodige ijver naar het kerkhof. Het lag er maar triestig bij met al dat onkruid dat welig tierde.

lees meer »